ADVARSEL. Hold alltid levende lys under oppsikt. Forlat aldri rom med levende lys. Dersom du må forlate rommet uten at det er andre til stede, slokk lysene. Plasser aldri levende lys for nær brennbart materiale. Pass på at levende lys ikke kommer i nærheten av ting som kan ta fyr. Sørg for at lysene monteres stødig i lysestaken og la de ikke brenne helt ned.

 

  • Sendinger kun til Norge. For sendinger utenfor Norge ta kontakt
  • Raskt svar på mail, Facebook og telefon på dagtid.
  • Fast frakt på 160,-. Gratis ved henting (etter avtale)
  • Eventuell returfrakt betales av kunde
  • Garanti for sikker betaling
  • Det er 18 års aldersgrense for å handle på www.annviolaulvin.no

 

RENGJØRING av Ene.

Bør håndvaskes i normal temperatur (38 grader). Glass som utsettes for store temeperaturendringer over kort tid kan ta skade av dette. Tåler ikke oppvaskmaskin.

 

FRAKT OG BETALING

Alle priser er inkludert merverdiavgift. I nettbutkken kan du betale med VISA/MasterCard

Frakt er fast 160,- med sporing. Du kan også velge å hente varen gratis. Hentetidspunkt må avtales. Kort tid etter din bestilling vil du motta en ordrebekreftelse per e-post. Dersom du ikke har mottatt noe form for ordrebekreftelse, sjekk din spam-mappe. Skulle du mot formodning ikke motta ordrebekreftelsen tar du kontakt på mail@annviolaulvin.no.

Din bestilling er bindende når ordren blir registrert og du har mottatt ordrebekreftelse. Du kan likevel angre kjøpet i henhold til norsk lov. Se nøye over ordrebekreftelsen og ta kontakt snarest dersom noe ikke stemmer.

 

BYTTE AV VARER

Du har 30 dager angrerett på varen(e) du kjøper. Det eneste kravet er at varen(e) leveres tilbake i originalemballasje og i samme stand som når den ble sendt. 

I forbindelse med julen får du 30 dagers angrerett fra 24 desember. Det eneste kravet er at varen(e) leveres tilbake i originalemballasje og i samme stand som når den ble sendt.

Kunde må selv dekke fraktkostnader ved retur.

 

LEVERANSE SOM GAVE

Ønsker du å sende vare som gave direkte til andre, pakker jeg gjerne inn gaven for deg og leverer med påskrevet kort dersom du skriver dette i kommentarfeltet. I kassebildet vil det komme opp et valg hvor du kan krysse av for at du ønsker å få varen gavepakket.

 

MANGLER ELLER FEIL SOM IKKE VISES FØR VAREN ER ÅPNET

Dersom din sending mangler en eller flere varer i forhold til ordre-/leveringsbekreftelsen og dette ikke skyldes restordre tar du kontakt snarest på mail@annviolaulvin.no

Dersom en vare er skadet når du mottar den må du melde dette så snart som mulig og helst samme dag varen mottas. Se alltid over varene så snart den er mottatt, ta et bilde av eventuell skade og ta kontakt på mail@annviolaulvin.no

 

ANGRERETT- OG FORBRUKERLOVEN

I følge lov om angrerett og forbrukerloven har du rett til å returnere en bestilt vare. Du vil motta informasjon om angreretten sammen med ordrebekreftelsen. Du må selv betale returporto dersom du benytter angreretten.

Hvis varen du har mottatt har feil og mangler kan du iht forbrukerloven reklamere på varen.

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt.

Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen eller tjenesteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

§ 27. Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være lenger enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. Fristene etter første og annet punktum gjelder heller ikke dersom det foreligger en mangel etter § 15 annet ledd bokstav g.

Reklamasjon kan i stedet fremsettes overfor den som etter avtale med selgeren har påtatt seg å avhjelpe mangler.

Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

Se hele Forbrukerkjøpsloven

Reklamasjon - Lov om forbrukerkjøp (Forbrukerkjøpsloven) av 21. juni nr 34, 2002.

Angrerett - angrerettloven av 21. desember Nr. 105, 2000